Onderzoek: minder kennismigranten door versobering expatregeling

Onderzoek: minder kennismigranten door versobering expatregeling

De versobering van de expatregeling zal ertoe leiden dat minder kennismigranten deze kant op komen, meldt SEO Economisch Onderzoek in een rapport.

De 30%-regeling trekt kennismigranten aan. Buitenlandse werknemers maken extra kosten om in tijdelijk in Nederland te kunnen werken, bijvoorbeeld voor huisvesting. De 30%-regeling voorkomt dat een vergoeding voor deze kosten wordt belast als loon. Voor de meeste kennismigranten is het fiscale voordeel groter dan de gemaakte kosten. Zo heeft de 30%-regeling een stimulerende werking en dat maakt Nederland een aantrekkelijk land voor deze kennismigranten. Het aantrekken van kennismigranten bevordert ook het vestigingsklimaat.  

De partiële buitenlandse belastingplicht is een keuzeregeling voor 30%-gebruikers, waarmee het box 3 en box 2-vermogen in het land van herkomst wordt belast. Een kwart van de 30%-gebruikers maakt ook gebruik van de partiële buitenlandse belastingplicht. De regeling is niet doeltreffend in het aantrekken van vermogende kennismigranten, omdat het fiscale voordeel van de 30%-regeling hoog genoeg is dat een aanvullende heffing in box 2 of box 3 voor de meeste belastingplichtigen geen fiscale belemmering is om in Nederland te komen werken.  

[....]