Onderzoek: betrokkenheid wordt sterk beïnvloed door hoe werknemer baan ziet

Onderzoek: betrokkenheid wordt sterk beïnvloed door hoe werknemer baan ziet

Artikel Milena Nikolova

Uit recent onderzoek blijkt dat werkoriëntaties, hoe werknemers hun baan zien, ongeveer 40% van de variatie in ontslagintenties en werkzoekgedrag verklaren. Het overtreft daarmee de verklarende kracht van andere bekende factoren. Een werknemers die zijn of haar baan als roeping ziet, toont meer werkinspanning en is minder vaak op zoek naar een andere baan.

Inleiding

Er zitten veel paradoxen in de arbeidseconomie. Bijvoorbeeld, hoewel sommige werklozen ongelukkig zijn als ze zonder werk zitten, doen sommigen er lang over om een baan te vinden. Een tweede voorbeeld heeft betrekking op de recente discussie over "bullshit jobs": sommige werknemers beschouwen hun job als sociaal nutteloos en weinig zinvol. Waarom blijven deze werknemers in dergelijke posities zitten, in plaats van op zoek te gaan naar een zinvollere carrière elders? 

Nieuw onderzoek werkoriëntaties

Recent onderzoek, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), wijst erop dat werkoriëntaties - de overtuigingen over de rol van werk in iemands leven - een belangrijk mechanisme is dat onze keuzes en gedragingen op het werk verklaart. Dit wordt echter vaak niet onderkend. Het onderzoek, dat gebruik maakt van nieuw verzamelde gegevens in het Nederlandse Longitudinale Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen (LISS) panel, onderzoekt hoe verschillende werkoriëntaties een rol spelen in werkbetrokkenheid, ontslagintenties en houdingen ten opzichte van werkinspanningen. Het onderzoek categoriseert werkoriëntaties in drie typen: individuen die werk zien als een baan om de rekeningen te betallen (voornamelijk voor het inkomen), als een carrière (voor promotie en sociale status), of als een roeping (voor persoonlijke voldoening en maatschappelijke bijdrage). Hoewel deze drie oriëntaties elkaar niet uitsluiten, hebben individuen de neiging om zich vooral met één ervan te associëren.

Lees verder >>