vergrootglas
Vacatures in HR

HRM Algemeen

P&O (Personeel & Organisatie) of de engelstalige variant, HRM (Human Resource Management) is het vakgebied van mensen die verantwoordelijkheid dragen voor processen van organisatie- en personeelsontwikkeling.

Daarbij kun je denken aan werving- en selectievraagstukken, loopbaanbegeleiding, ontslagprocedures, coaching en opleidingen. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een organisatie doet de p&o-adviseur dit alleen of in een team. Hij of zij heeft vaak een adviserende rol naar management en directie, moet op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgevingen op personeelsgebied en goed kunnen communiceren.

Naast algemeen Personeelsadvies, kunnen HRM-ers in een aantal deelgebieden werkzaam zijn:

 • Compensation & Benefits  - het complete arbeidsvoorwaardenpakket
 • Consultancy  - organisatieadvies
 • Recruitment - werven en selecteren van nieuwe medewerkers
 • Talentmanagement - begeleiden en behouden van medewerkers

Het vakgebied HRM en organisatieontwikkeling is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest en professionaliseert naarmate de ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen, voorbeelden hiervan:

 • organisaties waarvan de grenzen vervloeien: allerlei soorten contracten, oude staf/lijn verhouding verdwijnt; HRM'er co-maker met de lijn;
 • de organisatie als een organisme waaraan men zich als onderdeel van eigen ontwikkeling tijdelijk mee verbindt; enerzijds medewerkers binden en loyaliteit stimuleren, anderzijds faciliteren van ‘passers by’;
 • van managen van structuren naar managen van verschillen van mensen en die maximaal benutten; mensen matchen met activiteiten i.p.v. met functies;
 • de invloed van internet: webwerving, e-hrm.

De HRM-functie verandert en valt uiteen in een aantal deelgebieden. Met name de administratieve ‘rompslomp’ en andere ondersteuning wordt in steeds grotere mate geoutsourced óf ondergebracht in Shared Service Centers. Daarnaast wordt de HRM’er meer en meer een business partner die de effectiviteit van teams verbetert, talent vindt én begeleidt en de organisatiekoers vertaalt in een HRM-beleid. Kortom, de toekomst van HRM verplaatst zich van een voornamelijk ondersteunende rol naar een strategische sparringpartner voor het management.

Binnen de financiële dienstverlening (de branche waar deze carrièresite zich op concentreert) zijn er HRM-professionals werkzaam bij verschillende typen organisaties:

Bij Banken, Verzekeraars en Pensioenfondsen tref je alle categorieën HRM-specialisten aan. Naarmate de organisaties groter zijn, zijn de taken verder opgedeeld en de verantwoordelijkheden gespreid. Recruitment is vaak een op zichzelf staande functie binnen het Management Development traject. De arbeidsvoorwaardenstructuur van de grote financiële conglomeraten is complex en vraagt specifieke aandacht, ook over de grenzen heen.
Talentmanagement helpt de organisatie haar identiteit en daarmee de loyaliteit van haar medewerkers te behouden.

Onder Consultancy tref je een gevarieerd aantal bedrijven aan. De HR professional wordt er geconfronteerd met een, voor iedere categorie, specifieke uitdaging:

 • Adviesbureaus - Hier is het (schaarse) specialisme de bepalende factor voor de groei en ontwikkeling van de organisatie.
 • HR Consultancy - De HR professional als product. Vanuit een externe positie wordt organisaties advies en ondersteuning geboden op terreinen zoals beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling.
 • Werving & Selectie - Als consultant bij een in de financiële dienstverlening gespecialiseerd bureau is het essentieel beoordelingsvaardigheden te koppelen aan inlevingsvermogen in diverse vakgebieden en (commerciële) wervingskracht.

Bij Detachering tref je de bedrijven die zich richten op het leveren van vakspecialisten binnen de financiële dienstverlening. Ook hiervoor geldt dat daarbij de nadruk ligt op werving en coaching van medewerkers.

Bij de Accountancykantoren is het afhankelijk van de grootte van de organisatie, welke professionals je er aantreft. De ‘big four’ hebben de aandachtsgebieden, net als de financiële instellingen, opgesplitst. De middelgrote en kleinere accountancykantoren hebben vaak allround personeelsadviseurs in dienst die het brede spectrum aan taken voor hun rekening nemen.

In de categorie Overig treffen we overheidsinstanties en toezichthouders. Beiden kennen een meer dan gemiddelde taakafbakening als het gaat om personeel en organisatie.

In het algemeen is het gemiddelde opleidingsniveau binnen de financiële dienstverlening hoog ten opzichte van andere branches en is er specifieke schaarste op de arbeidsmarkt ten aanzien van vakspecialisten (bijvoorbeeld accountants, actuarissen, auditors, juristen). Dit stelt specifieke eisen aan de HRM-professional, werkzaam in deze branche ten aanzien van werving, behoud en ontwikkeling van medewerkers.

Beroepsorganisaties HR en P&O

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling is hét netwerk voor P&O-professionals die zich bezig houden met issues als HR-strategie, arbeidsverhoudingen, werving en selectie, beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden en opleidingsplannen. De vereniging telt ca. 5000 leden verdeelt over negen regionale afdelingen en 8 secties. Naast het organiseren van netwerkbijeenkomsten, workshops, congressen en andere vakgerelateerde activiteiten, biedt de NVP flinke kortingen op hoogwaardige opleidingen en cursussen plus het vakblad Personeelsbeleid.

www.nvp-plaza.nl


NVO2

NVO2 is een vereniging van leden die werk­zaam zijn op het ter­rein van het duur­zaam ont­wikkelen van talenten in de context van (arbeids-) organi­saties. NVO2 wil leidend zijn op het vakgebied van ont­wikkelen, opleiden, leren en presteren in het Neder­landse taal­gebied. De missie van de vereniging is: dé toon­aangevende vereniging van HRD- professionals te worden.

www.nvo2.nl


Recruiters United

Recruiters United biedt een netwerk en kennisontwikkeling voor arbeidsmarktprofessionals; recruiters aan organisatie- en bureauzijde, arbeidsmarktcommunicatiespecialisten, leveranciers, etc. Doelstelling is het professionaliseren van het vak recruitment middels het regelmatig organiseren van diverse vakgerelateerde bijeenkomsten, onder meer hét enige jaarcongres op het vakgebied recruitment.

www.recruitersunited.com


Orde van organisatiedeskundigen en –adviseurs

De OOA – Orde van organisatiedeskundigen en –adviseurs wil een platform bieden om kennis te delen en te bevorderen. Bovendien behartigt de orde als beroepsvereniging van organisatiekundigen en –adviseurs de belangen van haar leden. En wil het stigma’s doorbreken en leden ondersteunen in hun marketing

www.ooa.nl


NOLOC

NOLOC, doorgestart in juni 2004 na het samengaan van de Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (1990) en de VBA, Vereniging van Beroepskeuze Adviseurs (1979) is de beroepsvereniging voor (ca. 2000) professionals werkzaam op het gebied van loopbaanadvisering, outplacement, beroepskeuzeadvies, individuele reintegratie trajecten en carrièrecoaching.

NOLOC zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van haar leden en de ondersteuning van haar leden, alsmede de profilering van het vak.

www.noloc.nl

Opleidingen HR & P&O

Een HRM-professional kan op diverse niveaus zijn of haar opleiding vorm geven:

 • Op Masterniveau is er een opleiding Managing Human Resources, Strategisch HRM en een Executive MSc in HR-Management.
 • Op HBO-niveau, zijn naast diverse cursussen en aanvullende opleidingsmogelijkheden, in de basis de volgende richtingen:
  • HBO Bedrijfskundig HRM
  • HBO Personeel, Organisatie en Management
  • Diverse Post-HBO opleidingen
  • Registeropleiding Post-Bachelor HRM-Adviseur (Rha)

Voor een gespecificeerd overzicht van mogelijkheden verwijzen we graag naar het NVP: http://www.nvp-plaza.nl/plaza/doc.phtml?p=cursussenoverzicht

Carrière voor HR en P&O in de financiële dienstverlening

De HRM-professional met een goede inhoudelijke basis heeft goede arbeidsmarktperspectieven en kan diverse uiteenlopende keuzes maken om zijn of haar loopbaan vorm te geven.

Loopbaangroei wordt vooral bepaald door competenties als communicatieve en adviesvaardigheden, inhoudelijke HRM-kennis en resultaatgerichtheid.

Veel voorkomende loopbaanpaden zijn:

 • van recruiter naar personeelsadviseur
 • van extern consultant werving & selectie naar intern recruiter / arbeidsmarktconsultant (en vice versa)
 • van arbeidsvoorwaarden consultant extern naar intern en vice versa
 • van personeelsadviseur naar teamleider HRM naar manager HRM
 • van personeelsadviseur naar lijnmanagement in de organisatie.

Evenementen HR & P&O

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op HRM-gebied:

 • De agenda van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling:
  www.nvp-plaza.nl
 • Agenda van het informatieportal Van Reed Business Information, met nieuws, achtergronden en praktijk, in combinatie met vakblad:
  www.penoactueel.nl
 • Actueel overzicht van workshops, seminars en andere bijeenkomsten, via IntermediairPW:
  www.pwnet.nl
 • De grootste vakbeurs voor HR-professionals in de Jaarbeurs Utrecht:
  www.performa.nl/
 • AM Web houdt bij welke interessante opleidingen, trainingen en bijeenkomsten er de komende maanden plaatsvinden
  www.amweb.nl/open/agenda
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

HRinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp