Global Business Services: Het herdefiniëren van waarde en succes in dynamische markten

Global Business Services: Het herdefiniëren van waarde en succes in dynamische markten

PwC-studie 2023: Resultaten van onze internationale klantuitvraag over hun uitdagingen rond Global Business Service

GBS (Global Business Service) organisaties winnen steeds meer vertrouwen van bedrijven, wat leidt tot een toename van verantwoordelijkheid voor meer complexe taken. Als gevolg hiervan worden transactionele servicecentra regelmatig uitgebreid of aangevuld met gespecialiseerde Centers of Excellence (CoEs).

Oorspronkelijk werden CoEs opgericht als competentiecentra met als doel processen te verbeteren and kennis rondom processes to consolideren. We zien dat bedrijven die rol nu uitbreiden en CoEs inzetten als drijvende kracht voor het introduceren van nieuwe bedrijfsmodellen, het initiëren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, en het leiden van algemene innovatie.

Deze ontwikkeling versterkt de rol van CoE-organisaties in transformaties en  het stimuleren van verandering in het hele bedrijf.

De groeiende scope van GBS

Kostenbesparingen hebben in het verleden altijd centraal gestaan in de keuze om een GBS te implementeren. Howevel GBS organisaties een waardevolle bron van efficiëntie blijven, zien we nu in toenemende mate andere factoren die bijdragen aan het succes van het GBS-model.

Lees meer >>