logo hrinfinance.nl

TKP Pensioen

Stationsplein 9
9726 AE
Groningen

050-5821990
www.tkppensioen.nl


Actief in
TKP Pensioen verleent een compleet pakket diensten aan pensioenfondsen, waaronder de pensioenfondsen van KPN, TPG, UWV en Wegener.
Medewerkers
Circa 155
Structuur TKP Pensioen is een 100% dochter van Aegon. Profiel

TKP Pensioen verleent een compleet pakket diensten aan pensioenfondsen, waaronder de pensioenfondsen van KPN, TPG, UWV en Wegener, met in totaal ruim 210.000 (oud-)deelnemers. De pensioenuitvoeringsorganisatie zorgt ervoor dat in geval van pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden een uitkering wordt verstrekt. Daartoe worden de pensioenaanspraken geadministreerd en worden de pensioengelden op een verantwoorde wijze belegd. Het beheerd vermogen bedraagt circa zeven miljard (bedrag ultimo 2003). TKP Pensioen neemt een belangrijke plaats in tussen de pensioenuitvoerders in Nederland en heeft de ambitie die positie verder uit te bouwen. Daarbij richt het bedrijf zich met name op de grotere pensioenfondsen (vanaf ca. 5.000 deelnemers).

Naast de administratie van pensioenregelingen, voert TKP Pensioen tevens het beleggingsproces voor die regelingen uit. Daarbij adviseert TKP Pensioen de besturen over hun strategisch beleid (ALM-studies) en over andere aspecten van het beleggingsbeleid. De uitvoering van het beleggingsbeleid is in handen van TKP Investments, een 100% dochteronderneming. Momenteel verricht TKP Investments vermogensbeheeractiviteiten voor zes pensioenfondsen.

Cultuur
TKP Pensioen kenmerkt zich door een open en professioneel werkklimaat.

Loopbaanmogelijkheden
Voor gedreven, kundige en enthousiaste mensen is TKP Pensioen een interessante werkomgeving met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.